دانشکده سبز

دانشکده سبز یک وبگاه اقتصاد محیط زیستی است.

چکیده:

تالاب بندعلی‌خان با مساحت 875هکتار همانند سایر تالاب‌ها دارای ارزش‌های مصرفی و غیرمصرفی مختلف می‌باشد. این تالاب فصلی بوده و دارای آب شیرین می‌باشد. همچنین تالاب گفته شده از مهم‌ترین محل‌های زمستان‌گذرانی پرندگان بومی و مهاجر در استان تهران می‌باشد. در این تحقیق برای برآورد ارزش غیر مصرفی تفرجی تالاب از روش هزینه سفر منطقه‌ای استفاده شد. این روش، از تخمین رابطه‌ی بین تعداد مراجعه‌کنندگان به یک تفرجگاه، بعد مسافت طی شده‌ی بازدیدکنندگان تا آن و میانگین هزینه سفر استفاده می‌کند. نتایج نشان داد که متغیرهایی مانند سن، سطح تحصیلات و مقدار درآمد ماهانه‌ی بازدیدکنندگان بر استفاده‌ی آن‌ها از تالاب به‌عنوان تفرجگاه تاثیر زیادی داشته است. بررسی سطح درآمد ماهانه‌ی افراد نشان داد که میان این متغیر و تعداد روزهای بازدید از تفرجگاه و نیز تمایل به پرداخت ورودیه، همبستگی وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که ویژگی‌های طبیعی تالاب نقش مهمی در جذب گردشگران تالاب بندعلی‌خان دارد. بررسی دلایل انتخاب تالاب نشان داد که 61.53درصد افراد، تالاب را برای تفرج انتخاب نموده‌اند. از میان بازدیدکنندگان 69.23درصد، موقیعت برتر طبیعی تالاب و توصیه‌ی دوستان برای استفاده از چشم‌اندازهای پیرامون آن‌را دلیل اصلی انتخاب آن برای تفرج بیان کرده‌اند. ارزش تفرجی روزانه تالاب بندعلی‌خان معادل 178666667ریال محاسبه شد.

واژه‌های کلیدی:

ارزش‌گذاری، تفرج، بندعلی‌خان، هزینه سفر منطقه‌ای، تالاب.

پذیرفته شده در اولین همایش بین المللی بحران‌های زیست محیطی و راهکارهای بهبود آن


ادامه مطلب اینجاست دوست عزیز
+ نگاشته شده در  91/11/22ساعت 15  توسط دانشکده سبز  | 


نویسندگان:Miguel Mendonça, David Jacobs and Benjamin Sovacool

انرژی‌های تجدیدپذیر برای ایجاد اقتصادهای سبزتر، صنایع و مشاغل جدید، تامین امنیت منابع انرژی و حفاظت از آب و هوا و محیط‌زیست لازم هستند. این کتاب بر تعرفه‌های غذا به‌عنوان یکی از اقدامات سیاسی موثر بر تشویق حرکت از گرمایش زمین توسط سوخت‌های فسیلی به‌طور بی‌خطر با انرژی‌های تجدیدپذیر، تمرکز دارد. این سهم‌ها درس‌های زیادی برای خوب و بد طراحی و اجرا دارند و به‌خوبی درباره‌ی چالش‌هایی که سیاست‌ها درباره‌ی انرژی‌های تجدیدپذیر به‌طور کلی با آن روبه‌رو هستند، بحث می‌کند.


ادامه مطلب اینجاست دوست عزیز
+ نگاشته شده در  91/05/13ساعت 23  توسط دانشکده سبز  | 

مقدمه:

در ابتدا نیاز است برای شروع گردآوری‌هایم به تکرار مکررات بپردازم . پس تعریفی از آلودگی هوا را ارائه خواهم نمود: براساس هیچ دلیل خاصی، آلودگي هوا بدين صورت تعريف مي‌ شود:

آلودگي هوا عبارت است از وجود هر نوع آلاينده جامد، مايع، گاز و يا تشعشع پرتوزا و غيرپرتوزا در هوا و در مدت زماني كه كيفيت زندگي را براي انسان و ديگر جانداران به خطر اندازد و يا به آثار باستاني و اموال خسارت وارد آورد.

گفته می‌شود 80 درصد آلودگی هوای تهران از دود خودروهای بدون کاتالیست و کنیستر  می‌باشد. نیتروژن (N2)، بخار آب (H2O)، و دی اکسید کربن (CO2)، بخش عمده ای از دود خودروهای بنزین‌سوز را تشکیل می‌دهند. این گازها چندان برای انسان خطرناک نیستند. اما بخش دیگری از دود خودروها، شامل منواکسید کربن (CO)، اکسیدهای نیتروژن، اوزن (O3)، هیدروکربن‌ها، و پاریزه‌ها یا ذرات معلق آلاینده بسیار سمی هستند و مجاورت انسان با مقدار فراتر از استاندارد این مواد، می‌تواند آسیب‌هایی جدی به همراه داشته باشد که درنهایت موجب مرگ زودرس می‌شود.

در ادامه با بررسی این آلاینده‌ها و ارزش اقتصادی حیات انسان، نتیجه‌ی خود را مرقوم نموده‌ام.


ادامه مطلب اینجاست دوست عزیز
+ نگاشته شده در  91/04/27ساعت 18  توسط دانشکده سبز  | 


Targeted subsidies impact on forest resources assessment conditional valuation method and

گردآورندگان: نجمه بابایی فر[1]- ندارضایی[2]

کلمات کلیدی: هدفمندی، یارانه، جنگل، ارزشگذاری، درختان، عرضه، تقاضا، تعادل.

Key Word: Objectively, Subsidies, Forest, Valuation, Trees, supply, demand, equilibrium.

چکیده

با توجه به این‌که یارانه ها تاثیر به‌سزایی در زندگی مردم دارند. از این رو حذف آنها باعث می‌گردد، مردم در چگونگی مصرف خود بازنگری انجام دهند. در این راستا یکی از بخش‌هایی که به‌طور غیرمستقبم تحت تاثیر قرار می‌گیرد؛ منابع‌طبیعی از جمله جنگل‌ها می‌باشد. اقتصاد جنگل در واقع بخشی از اقتصاد منابع‌طبیعی است. به‌طور کامل مشخص است که جنگل و مرتع ارزش‌های اقتصادی فراوانی در کاهش آلودگی، تعدیل اقلیم، ترسیب کربن و غیره دارد. برای مثال توان سالانه‌ی  جنگل‌های کشور در جذب آلودگی، دست کم 42/14 میلیون تن خواهد بود. وقتی ارزش‌های مثبت مدیریت خاک از نظر تعدیل آب و هوا حدود 8/1 تریلیون در سال ارزیابی می‌کنند می‌توان دریافت جنگل‌ها و مراتع چه نقش ارزشمندی را ایفا می‌کنند.

نتایج بررسی نشان می‌دهد که با هدفمندی یارانه‌ها مطلوبیت منابع‌طبیعی افزایش می‌یابد و به تبع آن به ارزش آن‌ها افزوده می‌شود.

 


[1] دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

[2] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران


ادامه مطلب اینجاست دوست عزیز
+ نگاشته شده در  91/04/27ساعت 17  توسط دانشکده سبز  | 

* ن.بابائی‌فر

چکیده:

امروزه، به دليل ايجاد بازارهاي جهاني و رقابت بر سر بهره‌برداري بهينه از منابع طبيعي، در بين كشورها، به خصوص كشورهاي در حال توسعه، بحث اقتصاد منابع طبيعي بسيار مهم به نظر مي‌رسد. لذا، به بررسي و تشريح اين امر مهم و جهاني پرداخته، و سؤالات مطرح شده و اساسي را، كه در ذهن مخاطبين و علاقمندان شكل گرفته است، پاسخگو خواهم بود.

پيشتر از هر چيز، بايد بدانيم، كه با توجه به تعريف اقتصاد منابع طبيعي و محيط زيست، محيط زيست خود شامل قسمتي از تأثيرات خارجي طبيعت است، كه منجر به تغييراتي مستقيم و يا غيرمستقيم بر رفاه بشري مي‌گردد؛ شايد بهتر باشد بگويم؛ اجزا و عناصري، كه به‌عنوان مباني محيط زيست استفاده مي‌شوند، همان عناصر ارزشمند طبيعت هستند و نه چيز ديگر بنابراين در هر دو رديف منابع طبيعي و محيط زيست، عناصر يكساني منظور گرديده است، كه آنها را تا حدود زيادي به يكديگر شبيه مي‌نماياند.

اما، با توجه به اينكه منابع طبيعي از پراكندگي مكاني يكساني برخوردار نبوده، و انسان نمي‌تواند در به وجود آمدن يا جابه‌جايي اين منابع نقشي داشته باشد، نتيجه اينطور حاصل مي‌شود كه: منابع طبيعي از تفاوتي اساسي با كالاهاي سرمايه‌اي، كه از ويژگي قابليت نقل وانتقال و جايگزيني در امكاكن جغرافيايي مختلف هستند، برخوردار خواهند بود.

بدين‌ترتيب، اهميت بررسي منابع طبيعي، به‌عنوان يك منبع اقتصادي، سرمايه‌اي، توسعه‌پذير و از عوامل پيشرفت اقتصادي در يك كشور، به خوبي روشن مي‌گردد، كه البته ما در متن به جوانب مختلف اين موضوع خواهیم پرداخت.

كلمات كليدي: منابع طبيعي، اقتصاد، زمين، محيط زيست، توسعه، تكنولوژي، توليد


ادامه مطلب اینجاست دوست عزیز
+ نگاشته شده در  91/04/22ساعت 17  توسط دانشکده سبز  |